Haptonomie

In de Haptonomie gaat het over hoe we voelen en over wat er gebeurt als iemand ons raakt of aanraakt. Voelen heeft een lichamelijke component. Emoties als woede, verdriet en blijdschap zijn voelbaar en vaak herkenbaar in iemands lichamelijke uitstraling, houding en beweging. Ook onze eigen emoties herkennen we aan de signalen van ons lijf, zoals verstrakken of ontspannen.

 

Het belang van voelen

Voelen houdt je in leven, het heeft een beschermende functie. Het zorgt dat je er op tijd aan denkt te eten, te slapen, voorzichtig te zijn  bij gevaar etc. Maar ook in minder basale situaties is voelen van vitaal belang. 

We zijn ons niet altijd bewust van wat we voelen. Het lichaam geeft signalen af zoals hoofdpijn, gespannen spieren, slapeloosheid of hyperventilatie. Wanneer je je goed voelt gaat het bewegen lichter, het contact maken met anderen gaat makkelijker en je wordt besluitvaardiger. Voelen heeft een functie, we weten daardoor hoe het met ons gaat. 

 

In de haptonomie en in de haptotherapie gaat het niet alleen maar om voelen maar juist om die balans tussen voelen, denken en doen.